Naliczenia

CZYNSZ – CO NA NIEGO WPŁYWA ?
Największy wpływ na wysokość czynszu i kosztów eksploatacji mają takie czynniki jak:

 • powierzchnia i standard budynku,
 • komfort lokalu,
 • wielkość wynajmowanej powierzchni,
 • lokalizacja budynku,
 • dostęp do parkingu naziemnego i podziemnego,
 • możliwość korzystania z dodatkowych usług (np. lokale gastronomiczne, punkty handlowo–usługowe),
 • instalacje techniczne (np. klimatyzacja, szybkobieżne windy, instalacja elektryczna w podłodze).

Czynsz jest świadczeniem, które spełnia najemca lub dzierżawca w zamian za korzystanie z rzeczy będącej własnością wynajmującego lub dzierżawiącego.

Czynsz podstawowy liczony jest w stawkach netto za jeden metr kwadratowy i może być rozliczany w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub – w rzadkich przypadkach – rocznym.

Czynsz efektywny to czynsz podstawowy po uwzględnieniu różnego rodzaju zniżek stosowanych przez wynajmujących w celu zdobycia najemców. Mogą to być np. okresowe zwolnienie najemcy z kosztów czynszu lub aranżacja biura zgodnie z życzeniami klienta, na koszt wynajmującego. Umowa najmu podpisana na dłuższy okres daje zwykle większe możliwości uzyskania zwolnień i zniżek czynszu.
Każdy najemca, oprócz opłat czynszowych obliczanych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej (wykorzystywanej do pracy), uiszcza również opłaty za tzw. powierzchnię wspólną oraz ponosi koszty eksploatacji. Do powierzchni wspólnej zaliczamy: hol wejściowy, recepcję, korytarze, windy, wspólne pomieszczenia socjalne i techniczne oraz toalety. Koszty eksploatacyjne są zależne od klasy budynku, jego lokalizacji i kosztów utrzymania.

Koszty eksploatacji obejmują:

 • koszty zarządzania budynkiem,
 • koszty podatku od nieruchomości,
 • koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku,
 • niezbędne naprawy instalacji technicznych, elektrycznych itp.,
 • koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania,
 • opłaty za utrzymanie czystości na terenie budynku i wokół niego,
 • koszty utrzymania zieleni wokół budynku,
 • inne.