Usługi

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Oferta firmy kierowana jest do osób ceniących sobie rzetelność, komfort oraz bezpieczeństwo podczas użytkowania nieruchomości.

W zarządzaniu nieruchomościami gwarantuję wysoką jakość świadczonych usług. Dokładam wszelkich starań, by moi klienci mogli załatwić większość spraw na terenie swojej nieruchomości.

Bezpośrednie spotkania z zarządcą nieruchomości umożliwiają szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby użytkowników budynku. Stawiam na budowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji z klientami oraz dostarczam nowoczesne rozwiązania, które w znacznym stopniu ułatwiają życie mieszkańcom.

W zakres obsługi administracyjno-eksploatacyjnej wchodzą m.in.:

 • czynności organizacyjne związane z powstaniem Wspólnoty Mieszkaniowej (przygotowanie wniosków o nadanie numerów REGON i NIP, a także pomoc w założeniu rachunku bankowego);
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali oraz ich właścicieli;
 • pozyskiwanie ofert na dostawy, roboty oraz usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Wspólnotę Mieszkaniową;
 • bieżące rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez właścicieli lokali;
 • udzielanie właścicielom wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących nieruchomości;
 • udzielanie właścicielom informacji o rozliczeniach dotyczących posiadanych przez nich lokali;
 • przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli lokali;

W RAMACH GOSPODARKI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej;
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał podjętych przez właścicieli lokali;
 • prowadzenie ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości;
 • okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych.

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • przechowywanie dokumentacji technicznej;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa;
 • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie;
 • bieżący nadzór nad usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, usuwania awarii oraz przeglądów technicznych;

Certyfikat - Lider Opinii Klientów

Certyfikat wiosna 2022 - Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości

Certyfikat - Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych

Certyfikat - Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych

Certyfikat - Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego

Certyfikat jesień 2023 - Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości

Certyfikat wiosna 2024 - Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości