Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

Podstawowym obowiązkiem majątkowym właściciela lokalu jest ponoszenie wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

Koszty zarządu nieruchomością wspólną obejmują:

  • energia elektryczna części wspólnych i garażu wielostanowiskowego;
  • konserwacja bieżąca i przeglądy;
  • ubezpieczenie budynku;
  • konserwacja wind;
  • przeglądy kominowe, ogólnobudowlane, gazowe, elektryczne;
  • prowizje bankowe, pocztowe i opłaty manipulacyjne;
  • utrzymanie porządku i czystości;
  • wynagrodzenie zarządcy.

Na pokrycie tych kosztów właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca (art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali).