Zarząd Wspólnoty

W codziennym życiu mieszkańcy korzystają ze wspólnej infrastruktury, dostawy mediów, wywozu nieczystości czy sprzątania.

Trudno sobie wyobrazić, by każdy mieszkaniec należący do wspólnoty musiał podpisać osobiście umowę np. na dostawy mediów do części wspólnych czy wywóz nieczystości, dlatego Wspólnota Mieszkaniowa musi posiadać reprezentanta. Reprezentantem tym jest Zarządca, który w imieniu mieszkańców dba o części wspólne. Jeżeli w skład wspólnoty mieszkaniowej wchodzi więcej niż 7 lokali, to wspólnota zobowiązana jest do wybrania Zarządu nieruchomości wspólnej lub do powierzenia zarządzania wyznaczonym osobom.